พื้นนุ่ม LG Palace - คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

ผลงานการติดตั้ง ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

ซ่อมแซมพื้นเดิมเป็นบางจุด ก็สามารถปูทับได้เลย
ไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง และปิดขอบด้วย บัว พีวีซี

ไม่กลัวน้ำไม่กลัวปลวกใช้เวลาไม่นานสะดวกและรวดเร็ว

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ