S__4980744

พื้นนุ่ม รุ่น LX Familia

นุ่ม ประหยัด

ความหนา 1 มิลลิเมตร
วัสดุหน้ากว้าง 2 เมตร
ม้วนเต็ม ความยาว 35 เมตร
(สามารถตัดแบ่งได้ ขั้นต่ำ 5เมตร)

S__4980742

พื้นนุ่ม รุ่น LX Palace

นุ่ม คลาสสิค

ความหนา 1.5 มิลลิเมตร
วัสดุหน้ากว้าง 2 เมตร
ม้วนเต็ม ความยาว 20 เมตร
(สามารถตัดแบ่งได้ ขั้นต่ำ 5เมตร)

S__6823958รีวิว_๑๙๐๙๑๘_0033

พื้นนุ่ม รุ่น LX Palace Soft (PalaceS)

นุ่ม สบาย

ความหนา 1.8 มิลลิเมตร
วัสดุหน้ากว้าง 1.83 เมตร
ม้วนเต็ม ความยาว 35 เมตร